Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung bảo lưu ý kiến về JEBO chưa xin phép UBND thành phố - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL