Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN Dương Quang Thanh tái cử Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025 - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL