Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Vai trò và tiếng nói của giới luật gia ngày càng quan trọng trong việc bảo vệ hòa bình, ổn định và phát triển ở Biển Đông - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL