Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc: Tất cả đã sẵn sàng cho ngày bầu cử - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL