Chủ tịch Nguyễn Đức Chung nói gì về dự báo có "20 ca Covid-19 ngoài cộng đồng"? - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL