Chủ tịch nước Trần Đại Quang làm hết sức mình phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL