Chủ tịch Tập đoàn Kosy: Niêm yết KOS trên HoSE là bước đệm để triển khai các dự án lớn - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL