Chưa bàn giao, cầu máng của công trình trăm tỷ đã gãy sập - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL