Chưa kịp bàn giao, máy bay trinh sát hiện đại đã gặp nạn thảm khốc - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL