Chùm ảnh: Bến xe Lương Yên trước ngày di dời - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL