Chùm ảnh: Hàng xà cừ trên đường Kim Mã trước ngày di chuyển - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL