Chùm ảnh: Thảm họa cháy rừng ở California, diện tích rừng bị phá hủy bằng 10 thành phố New York - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL