Chung cư mini trên đường Trung Kính cháy ngùn ngụt, cả phố hoảng loạn - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL