Chung kết Vietnam’s got talent: Hoài Linh chạnh lòng vì 6 múi - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL