Chuỗi cầm đồ của Việt Nam bất ngờ được định giá gần 1.000 tỷ đồng - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL