Chương trình “Vững niềm tin Việt Nam” tặng gần 6.000 suất nhu yếu phẩm cho người dân chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL