Chuyến công tác cuối cùng của bà Nguyễn Thị Kim Tiến trên cương vị Bộ trưởng - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL