Chuyện đời, chuyện nghề phóng viên nội chính thập niên 2000: Tôi làm phóng sự điều tra về băng nhóm Minh “Samasa” (kỳ 2) - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL