Chuyên gia y tế đặt nghi vấn về "lỗ hổng" trong công tác xét nghiệm Tổng thống của Nhà Trắng - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL