Chuyện lạ: Tháp Eiffel bỗng dưng cao thêm 17cm trong mùa hè - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL