Chuyện thật như đùa ở miền Tây: Thi hài hơn 50 năm vẫn nguyên vẹn như đang ngủ - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL