CII hé lộ đang đàm phán thương vụ 4.780 tỷ đồng và dự kiến sắp hoàn tất - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL