Clip full: "Người ấy" EXO thể hiện thành công tại Music Bank in Hà Nội - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL