Clip: Hài hước cầu thủ vừa ăn chuối vừa đá phạt trên sân - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL