Clip: Hành động ý nghĩa của Xuân Trường trong loạt sút luân lưu với U23 Qatar - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL