Clip: Minh Tuyết - Phương Thanh "giành người yêu" trên ghế nóng - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL