Clip: Phương Thanh đòi trừ điểm thí sinh vì mải hát đến... "rơi quần" - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL