Clip "sốc": Trộm chó bị phát hiện, giương súng bắn luôn chủ nhà - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL