Clip thiên nhiên kì thú: Vòi rồng xuất hiện giữa quốc lộ khiến người đi đường sững sờ - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL