Clip: Thua Hàn Quốc 0-6, U19 Việt Nam tan mộng World Cup - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL