Clip: Văn Thanh kể chuyện được người hâm mộ "tiếp tế" đồ ăn - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL