Clip: Vòi rồng khổng lồ xuất hiện tại Cô Tô - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL