Bị phụ tình, nam thanh niên lấy kéo cắt trọc đầu người yêu - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL