Có khu vực tăng gần 400% sau 5 năm, đất Quy Nhơn thiết lập mặt bằng giá mới - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL