Clip: Cố nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu trong ký ức các thế hệ ca sĩ - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL