Cơ quan Mỹ: Triều Tiên đang chuẩn bị cho một cuộc duyệt binh lớn cho ngày 10/10 - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL