Cố tình “om” 41 tỷ phí bảo trì, chủ đầu tư chung cư “dát vàng” ở Hà Nội bị phạt nặng - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL