Cố vấn Mỹ tuyên bố "Iran đang chối bỏ sự thật" - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL