Cocobay Đà Nẵng có phải là dự án condotel đầu tiên “xù” cam kết kinh doanh với nhà đầu tư? - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL