Côn Đảo khẩn cấp sơ tán khách du lịch trước siêu bão số 16 Tembin - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL