Con mở nhạc to gây xô xát, bố bị đánh xuất huyết não khi vào can ngăn - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL