"Con nghiện" vác kiếm xông vào quán cà phê để đòi tiền bảo kê - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL