Công an phá cửa, xịt hơi cay khống chế kẻ đâm trọng thương Trưởng phòng Tư pháp - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL