Công ty con của Thai Bev muốn mua 51% cổ phiếu Sabeco, phải đặt cọc gần 10.500 tỷ đồng - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL