Công ty Israel bán hơn 1.000 máy bay không người lái cho Đông Nam Á - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL