Công Vinh chạm bóng điệu nghệ, bóng dội xà ngang khung thành Singapore - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL