Công Vinh - Thủy Tiên tiếp tục rút hàng chục cọc tiền đi cứu trợ, lý giải chuyện trao tặng một nông dân 200 triệu - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL