Chính thức bác kỷ lục "nhận vơ" của Công Vinh - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL