Container chở hoa quả lật nghiêng, dân đội mưa khiêng hàng giúp tài xế - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL