Container đâm xe tải, hàng nghìn vỏ bia tràn xuống quốc lộ 5 - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL